OBS! Sperring av lisenser

Skrevet av Sportsavdelingen,  02.05.2012
Artikkelbilde

Har du lisens og ikke betalt medlemskontingent til ditt travlag bør du lese dette!

I disse dager sjekkes medlemssystemet mot sportsystemet for å se om alle lisensinnehavere har betalt medlemskontingent i travlag. I henhold til lisensbestemmelsene er betalt medlemskap i et travlag tilsluttet DNT et krav for å ha alle typer lisens.

Medlemskontingenten forfalt 31. januar og purringene ble utsendt i begynnelsen av april med forfall snarest.

Lisensinnehavere som ikke har betalt medlemskap vil få sin lisens sperret og må betale kontingent og evt skyldig kontingent fra tidligere år før lisensen gjenåpnes.

Vi understreker at dette gjelder alle typer lisenser, og sperring av lisens vil således bety at man verken får kjøre/ri løp eller melde hester på treningslisten til løp.

Kontakt ditt travlag for informasjon om kontonummer og beløp.