Eksperter på eksteriør

Skrevet av Richard Ekhaugen,  29.05.2012
Artikkelbilde
Denne vakre hingsten etter Ready Cash (solgt for 360 000 SEK på auksjonen) var en av hestene som ble undersøkt med lys og lykte. Alle foto: Richard Ekhaugen.

Med unghestekspert Svante Båth og avlssjef Anders Järnerot som veiledere fikk deltagerne på DNTs oppdrettertur en grundig innføring i besiktning av unghester før Elituaktionen som fant sted fredag kveld.

Høy manke, kort rygg, langlinjert, krokhaset, bratt kryss. Begrepene var mange da deltagerne på DNTs oppdrettertur fikk eksperthjelp i eksteriørbedømming av unghest. Etter at Anders Järnerot sammen med auksjonsansvarlig Sara Blomhage hadde fortalt om arrangerøren Trottex' virksomhet, var det dags for Svante Båth å entre manesjen.


Avlssjef Anders Järnerot sammen med auksjonsansvarlig Sara Blomhage.

Den fremgangsrike unghesttreneren tok for seg viktige momenter i eksteriørbedømming av unghester, akkompagnert av den norske avlssjefen. De to svenskene var enige om å være uenige om mange forhold rundt en hests eksteriør! Deltagerne fikk så anledning til å skue interessante unghester, både oppstilt og i fart. Som bildene viser var interessen stor blant de norske oppdretterne.


Svante Båth delte gledelig av sin kunnskap.


Victory Rain (e. Muscle Hill) ute på løpetur til ære for de norske oppdretterne. Hesten ble auksjones dyreste hest, ropt inn av Stefan Hultman for 820 000 SEK.


- Det får ni inte glömma!
Svante Båth instruerer Geir Nordbotten og Ann Berit Sagedal.


Anders Järnerot foran standen DNT hadde i auksjonslokalet.