DNTs Eliteavlshopper

Skrevet av Per Erik Hagen,  01.05.2012
Artikkelbilde
Nevele Now (bildet) ble utnevnt til Eliteavlshoppe denne helgen. Foto: Hesteguiden.com.

Per Erik Hagen har vært igangsetter av gruppen som har jobbet frem DNTs Eliteavlshopper. Her forteller han om arbeidet bak utnevnelsen.

DNTs Eliteavlshopper

Kjære travsportsvenner,

Alle vi vet at store opplevelser på travbaner starter med at det noen år tidligere er født et føll. Et dyr som, hvis alt går som vi ønsker, raskt reiser seg og finner fram til sin mors råmelk.

Vi har i alle år vært flinke til å huske på de store og profilerte fedrene til disse føllene når de har vokst opp og blitt til flotte løpshester som har vunnet store, klassiske løp, som har travet fort i tøffe oppgjør.

Som vi alle vet har disse stjernene også en mor. Ei hoppe som har levert 50 prosent av genene, og som har passet på disse føllene dag og natt det første halve året. Jeg pleier å si at hingstene bare er en telefonsamtale unna, de beste hoppene derimot skal du lete lenge etter.

For tre år siden begynte vi å tenke at de beste hoppene i norsk travavl burde få sine hederstitler. Avlskomiteen sa ja til tanken, DNT-styret sa ja. Det var et ønske om å etablere DNTs Eliteavlshoppe. Både for å dele ut heder og ære til eierne av disse hoppene, men også for å kunne bruke denne hedersbetegnelsen i auksjonskataloger og i markedsføring.

Nåløyet for å oppnå hedersbetegnelsen skal være trangt. Målet er å finne 1-5 slike hopper av hver rase hvert år.

Med dette utgangspunktet ble det iverksatt et arbeid for å finne ut hvordan hoppene skulle finnes. Deretter ble det i august i fjor startet et arbeid med å finne hoppene. En gruppe oppnevnt av Avlskomiteen bestående at Jostein Rekstad, Bjørn Kåre Herbjørnrød, Ola Martin Foss og Tone Wirkola, og med undertegnede som igangsetter, har lett etter hoppene.

Poenget med ordningen er å bedømme hele populasjonen, ikke bare de hoppene som blir meldt på utstilling.

Ved starten har vi valgt å gå litt tilbake i tid, slik at det i år er funnet et større antall slike hopper. Vi satte grensen ved hopper som har hatt avkom som er født i år 2000 eller senere. Dermed drar vi med hopper som har døtre som er aktive i avlsboksen nå.

Etter at Anders Järnerot startet i jobben har han lagt mye arbeid i å ferdigstille arbeidet.

Eierne av Eilteavlshoppene vil bli overrakt sine diplomer under en høytidelighet på Bjerke under OGP-helgen.

Per Erik Hagen