Bestilling av flybilletter

Skrevet av Adm.,  21.05.2012
Artikkelbilde

DNTs gebyr for bestilling av flybilletter vil endres fra 01.07.12

DNT har besluttet at DNTs gebyr for bestilling av flybilletter økes med 100 kroner, nytt gebyr vil da være på 200 kroner.

Beslutningen er tatt på grunnlag av hvor mye arbeidstid administrasjonen legger ned på bestillingene.

Ny gebyrsats vil gjelde fra 01.07.2012.