Protokollen er klar

Skrevet av Richard Ekhaugen,  01.06.2012
Artikkelbilde
I denne artikkelen finner du de viktigste endringene som ble vedtatt under årets generalforsamling. Illustrasjonsfoto av styreleder Atle Larsen: Hesteguiden.com.

Protokollen fra generalforsamlingen 2012 og en oppdatering av DNTs lover ligger nå ute på www.travsport.no.

DNTs generalforsamling ble avholdt lørdag 28.april, og protokollen samt en oppdatering av DNTs lover ligger nå ute på våre hjemmesider. Noen av de viktigste endringene som ble vedtatt på generalforsamlingen var:

Viktige endringer
- Det er blitt "mykere" krav til etablering av travlag, det kreves nå kun minimum 25 personer for å etablere travlag - ingen krav til antall hester.
- Vi får fremover 2-årige generalforsamlingsperioder i DNT, det vil si at neste generalforsamling avholdes innen utgangen av april 2014.
- Alle travlag plikter å levere årsrapport til DNT.
- Tidligere kap 8 Funksjonærer er i sin helhet overført til DNTs løpsreglement.

Familiemedlemskap
Det ble også vedtatt endrede regler for familiemedlemskap. Nå heter det at hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskapet fram til fylte 16 år, da medlemmet er stemmeberettiget og valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem.

Protokollen finner du her

DNTs lover finer du her