Gir travlagene mer ansvar

Skrevet av Richard Ekhaugen,  18.06.2012
Artikkelbilde
Organisasjonssjef Tore Kristiansen (bildet) forteller hvilke fordeler lagene kan oppnå ved å ta ansvaret for medlemsregisteret selv. Foto: Hesteguiden.com.

Vil du gjøre livet enklere for ditt travlag? Nå ønsker DNT at travlagene selv tar ansvar for medlemsregisteret.

DNT har denne våren kjørt et pilotprosjekt hvor enkelte travlag har fått tilgang til medlemsregisteret på nett, og nå selv kan oppdatere medlemsmassen sin samt melde inn nye medlemmer. Både lagene og vi er svært fornøyde med denne ordningen, og nå ønsker vi at nettopp ditt lag benytter seg av denne flotte muligheten. Vår felles ambisjon bør være at travlaget selv har tilgang til «sitt» medlemsregister. Medlemsregisteret har et enkelt brukergrensesnitt og innehar funksjoner som er ressursbesparende – både administrativt og kostnadsmessig.


Fordeler
Noen av fordelene travlagene oppnår med å styre medlemsregisteret selv:

  • Dere kan selv melde inn medlemmer og få dem registrert raskere
  • Dere kan endre informasjonen om travlagets medlemmer (adresser, telefonnummer etc.) og dermed kvalitetssikre informasjonsflyten
  • Dere kan ta ut lister med oversikt over hvilke medlemmer som har betalt kontingent
  • Dere kan sende samtlige medlemmer e-post eller SMS via medlemsregisteret ved hjelp av ett tastetrykk


Spar penger
Visste du at bruken av SMS-tjenesten i medlemsregisteret kan spare store penger for travlaget ditt?
I stedet for å sende invitasjoner og innkallinger i posten, kan du med noen enkle tastetrykk nå samtlige medlemmer i løpet av sekunder. Porto på et brev mellom 0-20 gram som sendes som A-post er i dag 9,50 kroner. En SMS via medlemsregisteret koster travlaget 0,50 kroner. Et travlag med 200 medlemmer som har tre forsendelser til sine medlemmer i året vil dermed kunne spare over 5 000 kroner på å gå over til denne formen for elektronisk utsendelse! Sender dere kun pr e-post er kostnaden null. Ved en kombinasjon av disse vil travlagets medlemmer garantert oppleve økt og bedre informasjonsflyt.


Èn ansvarlig i travlaget
Vi i DNT ønsker nå at samtlige travlag velger seg en person som kan være ansvarlig for medlemsregisterbiten for sine medlemmer. Personen vil få tilgangen «Dataansvarlig» i systemet, men man trenger ikke store datakunnskaper for å lære seg medlemsregisteret, det er i stor grad selvforklarende. Med tanke på funksjonene så er det nærliggende å anbefale at personen er lagets sekretær og/eller kasserer, men det er ikke en forutsetning.


Kontakt forbundssekretæren
Vi håper nå at lagene griper denne sjansen og melder tilbake sin interesse til forbundssekretæren så fort som mulig – men innen 15.8. DNT vil utover høsten komme rundt for å drive opplæring for travlagsmedlemmene som ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Med vennlig hilsen
Det Norske Travselskap


Tore Kristiansen                                                                         Richard Ekhaugen 
Organisasjonssjef                                                                      Ansv. for sentralt medlemsregister