Informasjon fra møte i Tønsberg

16.07.2012
Artikkelbilde
Salgs- og markedsdirektør i Norsk Rikstoto, Haakon Smerud. Foto: Hesteguiden.com.

"Lørdag 14. juli ble det avholdt et møte for ledere av driftsselskapene og forbundene, i Tønsberg.
Det ble understreket verdien av et slikt forum for dialog, og diskusjon av aktuelle tema i hestesporten.

Salgs- og markedsdirektør i Norsk Rikstoto, Haakon Smerud, hadde en meget god presentasjon av NRs TV- og mediedekning.
Birger Hofsten refererte en grundig rapport fra arbeidsgruppa som har sett på økonomimodellen.
Forbundslederne informerte om fremdriften i DNTs omstruktureringsarbeid, og møtet var enig om å avvente resultatet av dette arbeidet.

Møtet konkluderte med at det er fordelaktig for informasjonsflyten i organisasjonen å avholde slike møter.

Sign.
Jostein Grav, Nils Dagestad, Bjørn Jacobsen."