Dopingsak «Zalgado Transs R» er avsluttet

Skrevet av Rune E. Gustavsen,  03.07.2012
Artikkelbilde

Etter løp på Forus 21.12.2010 ble det åpnet dopingsak mot hesten Zalgado Transs R. Etter en lang prosess har det fremkommet at det ikke er grunnlag for å påstå at hesten har vært tilført ulovlige stoffer i det aktuelle løpet.

DNT fikk ikke medhold hos Domskomitéen, og i etterkant valgte DNT at saken ikke skulle ankes videre. Som en konsekvens av det ovenstående har DNT signert en avtale med hestens eier Bengt S. Hagen og hestens daværende trener Pål Buer, hvor eieren får dekket sine kostnader og treneren får oppreisning. Eieren har fått utbetalt 1.premien i løpet. Nevnte avtale er endelig avslutning av saken. Løpsresultatet i hestens karriereoversikt blir korrigert.