Bjerke teknisk arrangør av sluttauksjonen for Folkehesten 2012

Skrevet av Richard Ekhaugen,  09.07.2012
Artikkelbilde

Etter en nøye gjennomgang med de som er kompetente på auksjoner i administrasjonen i DNT, både svenske og norske, er det besluttet at sluttauksjonen for Folkehesten 2012 blir på Bjerke Travbane, onsdag 7. november kl 17.

Bakgrunnen for beslutningen er basert på at Bjerkemiljøet allerede har kompetanse på auksjonsgjennomføring, kostnadene for rigging etc. er kjent, samt at alle øvrige påkrevde fasiliteter, både for hester og publikum, allerede er på plass.
DNT synes dog at den opprinnelige ideen med å legge fremtidige auksjoner av denne typen opp i mot et lørdagsarrangement er interessant, og dette vil bli vurdert i fremtiden dersom kostnadsbildet tillater det.

Vi tok en prat med prosjektleder for Folkehesten, Kim Are Sveen:
-Vi er meget glade for å ha kommet til enighet med Bjerke vedr. sluttauksjonen for Folkehesten 2012, sier Sveen. -Vi har brukt lang tid før vi kom fram til denne beslutningen da det er mange faktorer som har vært vurdert, samt at det aldri har blitt arrangert en auksjon av denne typen i Norge tidligere.

-Hva er det som skiller denne auksjonen fra andre?
-For det første er det en meget begrenset auksjon med bare 12 hester som skal under hammeren. Selve auksjonen vil finne sted i restauranten på Bjerke Travbane(Spiseriet Pegasus) med visning av hestene i løpsbanen.
Videre er dette hester som allerede har konkurrert i en sesong allerede (to for galopphesten), så man vet i mye større grad enn i for eksempel en åringsauksjon hva man kjøper. Mens alle hestene før årets sesong ble kjøpt inn i prisintervallet 75-200.000, vil nok hestene ligge en del lenger fra hverandre i pris denne gangen, mener Sveen.

-Formålet til Folkehesten er å skaffe flere hesteeiere. Hvordan kan nåværende eiere av hestene som selges på auksjonen bli med å eie hesten sin videre?
Uten å gå for mye i detalj, vil dette konseptet også tilby eierne av dagens Folkehester å være med og eie hesten sin videre. Mer informasjon vedrørende dette kommer litt senere i sesongen.

-Hestene skal selges 7.november, 3 dager før finalen i Biri Oppdretningsløp. Teoretisk sett kan jo noen av hestene være aktuelle der. Er det noe dere har tenkt igjennom?
-Det er også noe vi har vurdert, ja. Vår utfordring er at vi ønsker å være ferdig med sesongen for Folkehesten 2012 før vi begynner å selge andeler til Folkehesten 2013, og derved sier det seg at tiden er et knapphetsgode med tanke på at salgsperioden for Folkehesten 2013 er planlagt å vare frem til nyttår.
Dersom en hest skulle være kvalifisert for finalen i Biri Oppdretningsløp, vil det uansett være positivt for de nåværende eierne av hesten da det med stor sannsynlighet vil bidra til at de får en meget god pris for hesten på auksjonen. Samtidig vil det nok også virker motiverende for ønsket om å være med å eie hesten videre, hvilket jo tross alt også er formålet til prosjektet Folkehesten, avslutter Kim Are Sveen.