Ny mønstringsløpsordning

Skrevet av Marion V. Sollid,  25.01.2012
Artikkelbilde
Foto:Hesteguiden.com

Under styremøtet i helgen ble mønstringsløpsordningen behandlet.

Mønstringsløpsordningen har blitt grundig diskutert i organisasjonen. Den har vært på agendaen på de forbundsvise travkonferansene samt DNTs høstkonferanse. Innspillene viser at organisasjonen ønsker en endring som i hovedsak går ut på at godtgjørelse i sin helhet betales ut snarest mulig – i 2 års sesongen, og at antall løp utvides. Sistnevnte for at hesten skal få mer rutine, men også et viktig punkt sett ut fra den ”nye” hesteeierens øyne. Dette fører til at eierne får se hesten sin tidligere/oftere i konkurranseaktivitet.

Organisasjonen har videre vist forståelse for at en endring i ordningen vil medføre et overgangsår. Dette med bakgrunn i at vi drar med oss budsjettmessige utfordringer i forhold til at prøveløp er knyttet til ordningen. Det er avsatt 13 millioner kroner til mønstringsløp i 2012, og av dette er det stipulert at 3 millioner kroner vil bli utbetalt i forbindelse med godkjent prøveløp innen 30.4.12 for 09-årgangen. For å ha budsjettmessig kontroll videreføres ordningen med en fast økonomisk ramme der restbeløp utbetales etter mønstringsløpsperioden slutt.

Styrets vedtak:
Regelverk for mønstringsløp for norskfødte hester endres med følgende:
Det utbetales tilskudd for totalt 2 kjørte mønstringsløp med gitte tidskrav i hver periode:

01.05-15.09        Varmblods 1.24-1.35 og kaldblods 1.45-2.05.


16.09-30.11:       Varmblods 1.24-1.32 og kaldblods 1.45-2.00.

Hvert godkjent mønstringsløp utløser en økonomisk godtgjørelse på 7 000 kroner. Resterende sum av budsjettert beløp (totalt 13 millioner kroner, inkludert prøveløp for 09-årgangen) som ikke er utbetalt ved mønstringsløpsperiodens slutt, fordeles på samtlige hester med godkjent mønstringsløp.

Det åpnes for at man kan kjøre begge mønstringsløpene i periode 1 (1.5.-15.9) med samme krav. For å få utbetalt fullt tilskudd må minimum 1 mønstringsløp bli gjennomført i periode 1 (innen 15.9).

Prøveløp som et ledd i mønstringsløpsordningen sløyfes i sin helhet.


DE NYE MØNSTRINGSLØPSREGLENE KAN DU FINNE HER.