Løpsbulletinen for februar er forsinket

Skrevet av Generalsekretær Rune E. Gustavsen,  13.01.2012
Artikkelbilde

Løpsbulletinen for februar er dessverre forsinket, og vi har forståelse for at dette oppleves som problematisk blant de aktive.

De fleste er kjent med at DNT-organisasjonen har vært gjennom turbulente tider i høst, og har hatt en periode med for liten bemanning. Dette gjelder særlig sportsavdelingen. Vi er i ferd med å styrke avdelingen. Samtidig arbeider hele organisasjonen lange dager for å ta igjen det etterslepet som dessverre har bygget seg opp gjennom ovennevnte periode.

 

Løpsbulletinen for februar legges ut her på www.travsport.no senere i dag, mens den trykkede utgaven vil foreligge hos mottagerne mot slutten av neste uke.