DNTs oppdretterliste

Skrevet av Susanne Lindberg,  06.01.2012
Artikkelbilde

Vil du stå på en oversikt over oppdrettere av travhester?

Som et ledd i å fremme norsk oppdrett og avl av travhester har DNTs styre bestemt at vi skal utarbeide en liste over aktive norske oppdrettere.

Dersom du ønsker å bli oppført på DNTs Oppdretterliste må vi be om skriftlig tilbakemelding som inneholder navn, adresse, tel.nr. samt evt. mailadresse  og hjemmesideadresse på:  sertn@travsport.no  (emne: Oppdretterliste) eller faks: 22 95 60 60.

Listen vil i hovedsak bli offentliggjort på DNTs hjemmeside www.travsport.no og på evt. andre egnende fora.