DNT anker ikke

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  04.01.2012
Artikkelbilde

DNTs domskomite har avsagt kjennelse i ankesaken til travtrener Pål Buer. DNTs styre har besluttet at saken ikke skal ankes inn for apellkomiteen.

DNTs domskomite har avsagt kjennelse i ankesaken til travtrener Pål Buer. Kjennelsen lyder:"

1.   Det Norske Travselskaps vedtak om å meddele travtrener Pål Buer påtaleunnlatelse oppheves. 

2.   Det Norske Travselskaps vedtak om å frata hesten Zalgado Transs R premien i løp på Forus travbane den 21.12.2010 oppheves. 

3.   DNT pålegges å dekke Pål Buers legitimerte kostnader i forbindelse med avlyst møte i DK den 21. oktober 2011."

 

DNT ser fortsatt alvorlig på funnet av kokain i dopingprøven fra hesten Zalgado Transs R. 21/12-2011.

DNTs styre har likevel bestemt seg å ikke anke dommen fra Domskomiteen.

Vi ønsker å komme med følgende kommentarer til dommen:

1.       Dommen har avdekket svakheter i dagens dopingreglement. DNT vil på bakgrunn av dette foreta en gjennomgang av dopingreglementet.

 2.       Saken ble behandlet etter gjeldende saksbehandlingsregler på tidspunktet da saken ble kjent.