Appellsak 7/2011

31.01.2012
Artikkelbilde

Appellsak 7/2011 var oppe til behandling i Appellkomiteen onsdag 25.januar 2012.

Ole Johan Østre appellerte den 14.desember 2011 en sanksjon han var ilagt av banedommerkomiteen på Biri Travbane i 8.løp den 9.desember 2011, for ureglementert driving.
Appellkomiteen har i en kjennelse av 25.januar 2012 kommet til å stadfeste dommerkomiteen ved Biri Travbane sin avgjørelse.

Les hele kjennelsen her