Informasjon vedrørende det å være amatørtrener

Skrevet av Generalsekretær Rune E. Gustavsen,  24.02.2012
Artikkelbilde

I etterkant av informasjon og utsendelse av faktura med gebyr for amatør trenerlisens, har DNT mottatt en rekke telefoner, som signaliserer behov for mer informasjon.

1.juli 2008 ble nye lisensbestemmelser innført. Disse bestemmelsene sier at alle hester må stå på en treningsliste for å kunne innmeldes til og delta i travløp. For å ha de hestene man trener på en treningsliste, må man være innehaver av trenerlisens, det være seg amatør eller profesjonell.

Amatør trenerlisens utstedes etter søknad til hjemmebane, og hvor vedkommende oppfyller krav for å få amatør trenerlisens, jfr. Løpsreglementets § 2-2, samt Lisensbestemmelsenes kapittel «Krav for å få eller beholde amatør trenerlisens». Det er et krav for utstedelse av alle typer lisenser, at vedkommende er medlem i travlag som er tilknyttet DNT. Videre påhviler som krav til amatør trenerlisens, at vedkommende er over fylte 16 år, og har norsk bostedsadresse. Innehavere av amatør trenerlisens vil også måtte gjennomføre kurs som omfatter gjennomgang av travsportens organisering, reglement og bestemmelser, informasjon om dopingbestemmelser og en praktisk gjennomgang av klargjøring av hest til travløp så snart hjemmebanen avholder dette.                                                                                                                                                                      

For å melde egne hester til løp, er det en forutsetning at man er innehaver av amatør trenerlisens, samt at hesten(e) står registrert på korrekt treningsliste.

Amatørtrenerlisensen er fra 01.01.2012 gebyrbelagt. Dette gjøres for å dekke kostnader knyttet til lisens og treningslister. DNTs styre har besluttet at gebyret for å ha en amatørtrenerlisens for 2012 er kr 300.

Denne beslutningen har blitt informert tre ganger:
Første gang informert om dette på www.travsport.no 20.desember 2011.
Andre gang informasjon ble sendt 22.desember 2011 i nyhetsbrev til de ca 2.500 travlagsmedlemmer som har registrert e-post adresse.
Tredje gang informasjon på www.travsport.no 20.februar 2012.

Det understrekes at det ikke er nødvendig å ha lisens for å trene hest, men i det øyeblikk man trener hesten for senere å starte i travløp, skal hesten registreres på trenerens  treningsliste.

Som referanse bør det nevnes at tilsvarende lisens i Sverige har et gebyr på SEK 1.000 = ca NOK 850.