Informasjon fra DNT-styret

Skrevet av Marion V. Sollid,  10.02.2012
Artikkelbilde

Det ble i dag avholdt styremøte vedrørende følgende sak:

På bakgrunn av tidligere styrebehandlinger og vedtak, DNTs lov § 2-7 om inhabilitet og et sterkt uttrykk fra generalsekretær om behov for hjelp fram til ny sportssjef tiltrer sin stilling, har et enstemmig styre fattet følgende vedtak:
 
Vedtak:
1) Sven Tore Jacobsen permitteres fra sitt verv som styremedlem, med umiddelbar virkning, til ny sportssjef tiltrer sin stilling med påfølgende en ukes overlapping; senest 23. april.
    Avlønning skjer på timebasis etter gjeldende lønnsregulativ for mellomledere på basis av avtalt tidsbruk; gjennomsnittlig 2 dager pr. uke.
2) Styret ber generalsekretær jobbe aktivt for å sjekke mulighetene for at ny sportssjef kan starte før avtalt tidspunkt; 16. april.
3) 1. varamedlem Per Erik Hagen rykker opp som fullverdig styremedlem fra og med dags dato.
4) 2. varamedlem Trygve Holtebekk rykker opp som 1. varamedlem fra og med dags dato og møter i styremøtene.