Gebyr på amatør trenerlisens for 2012

20.02.2012
Artikkelbilde

Styret i DNT vedtok tidligere nye avgifter/gebyrer for varer/tjenester som utføres av henholdsvis avls- og sertifiseringsavdelingen og sportsavdelingen.

Som det fremgår av prisliste som ble publisert i nyhetssak den 20.12.2011, vil også amatør trenerlisens bli gebyrlagt fra og med 2012. Lisensgebyret er kroner 300,-

Dersom det ikke er ønskelig å opprettholde denne lisensen for 2012, må skriftlig henvendelse gjøres snarest til:
dnt-hannes@travsport.no