Pressemelding fra 10 travforbund

Skrevet av Adm.,  20.12.2012
Artikkelbilde

Undertegnede travforbund har registrert artikler og forside i TGN nr.  101 – 18.12.12 hvor det hevdes at 10 av 12 forbund nekter å etterkomme forventninger fra DNT vedrørende effektivisering.

Dette medfører ikke riktighet, og undertegnede travforbund vil gjerne få komme med noen presiseringer.

Travforbundene i Norge er direkte eller indirekte eiere av norske travbaner. DNT er selv eier av Bjerke og hovedaksjonær i Bergen og Sørlandet.

Forbundene har sammen med DS-styreledere og DS-daglige ledere deltatt på DNT’s Høstkonferanse 26 og  27.oktober 2012, hvor man gikk gjennom alle initiativ fremlagt fra DNT og Norsk Rikstoto i Nydalen 8. september i år. Initiativene har blitt gjennomgått og diskutert på forbundenes egne konferanser og den såkalte fase 1 av prosjektet ble avsluttet på nevnte Høstkonferanse.

Under Høstkonferansen var det enstemmighet rundt bl.a. flg. punkter:

1.  «Konferansen støtter initiativet fra NR/DNT og myndighetene hvis målsetting er å øke overføringene til de aktive (hesteeiere, oppdrettere etc.) ut fra den totale verdiskapningen i en samlet norsk travsport.

2.  Konferansen gir sin tilslutning til de presenterte skissene fra DNT (av 08.09.12) som påpeker en ny retning for DNT, med en sterkere og mer involvert sentralorganisasjon og et tett samarbeid med forbund, lag og driftsselskaper.

Styret i DNT vil nå starte arbeidet med fase 2 i prosessen og konkretisere de ulike tiltak som støtter opp under hovedmålene definert i nevnte skisser. Tiltak og planer vil bli presentert og diskutert med berørte parter etter hvert som tiltakene gjennomføres.

3.  Høstkonferansen 2012 gir styret i DNT mandat til å lede prosessen etter ovennevnte punkter.»

Konklusjon:
Undertegnede travforbund har full tillit til DNT’s håndtering av prosessen videre og forventer at banene også følger lojalt opp vedtaket fra Høstkonferansen 2012. Pågående omkamper må avsluttes umiddelbart og et konstruktivt samarbeide mellom baner, forbund og DNT må komme i gang. Vi har alle et felles mål om å styrke norsk travsport på mange plan og i første omgang prioriterer vi sterkt økede premier til hverdagstravet. 

Hilsen:

 

Agder Travforbund

Buskerud Travforbund

Hedmark Travforbund

Midt-Norge Travforbund

Nord-Norge Travforbund

Oppland Travforbund

Oslo og Akershus Travforbund

Rogaland Travforbund

Vestenfjeldske Travforbund

Telemark Travforbund