Premance Simoni vant DNTs Hoppeserie 2012

Skrevet av Sportsavdelingen,  19.12.2012
Artikkelbilde
Premance Simoni og trener Bo Westergaard

DNTs Hoppeserie ble avsluttet på Forus lørdag, som arrangerte det tiende løpet i serien for 2012. Serien fikk en overlegen vinner i Premance Simoni, som endte opp med 40 poeng mer enn nummer to på listen.

Vinneren av DNTs Hoppeserie for 2012, Premance Simoni, oppnådde totalt 90 poeng, foran K.L.M. Linedancer med 50 poeng. Hele syv hester oppnådde 40 poeng, mens nitten hester oppnådde 20 poeng eller mer.

Løpsserien er forbeholdt norskregistrerte varmblodshopper, og der hvert løp kjøres med en førstepremie på kroner 100.000,-
Løpene avvikles med ett løp fordelt på alle de V75-arrangerende banene, for på den måten å gi flest mulig hester anledning til å delta i serien.
I tillegg utløses et avlstilskudd etter eget poengsystem, der de tre første hestene i mål i hver avdeling får henholdsvis 40 - 20 - 10 poeng hver.
Hvert poeng er verdsatt til 1000,- kroner, begrenset oppad til en samlet utbetaling på kroner 50.000,- Videre vil hestene totalt måtte opptjene 20 poeng eller mer for å utløse tilskuddet.
I tillegg vil den hoppen med flest opptjente poeng totalt sett bli gitt en bonus på kroner 50.000,-

Vilkåret for at avlstilskuddet skal bli utbetalt, er at hoppen produserer et levende født føll som registeres i DNT innen 31.12.2014 (for 2012-serien).

Link til vedtekter, terminliste og resultater for 2012-serien finnes her.

DNTs Hoppeserie vil bli avviklet også i 2013, og terminliste er tilgjengelig på linken her.