Nytt Registreringsreglement for 2013

Skrevet av Sert'n,  14.12.2012
Artikkelbilde

27.10.2012 vedtok DNTs styre et nytt registreringsreglement for sertifisering med virkning fra 1. januar 2013.

REGISTRERINGSREGLEMENT 2013

Endringene er at eldre ord/uttrykk er endret til et mer moderne språk, f.eks. Sertifiseringsregisteret endret til Sportssystemet, blodtypetestet endret til godkjent DNA-profil, kvittering for toll- og avgifter endret til definitiv tolldeklarasjon, § 16 Handelsoverdragelse endret til § 15 Eierskifte, sertifiseringsnummer endret til registreringsnummer.

§ 2 – Sertifikat – hele paragrafen er fjernet (ref. styrevedtak S 6-7/12)

§ 6 – Hestens kvalifikasjoner og nasjonalitet (tidl. § 7)
Føll født i utlandet av norsksertifisert mor: Fjerning av kravet om at føllet skal være i Norge 31/12 i fødselsåret – men spesifisert at den skal identifiseres (fylle ut signalementskjema og ta DNA-analyse) av autorisert norsk personell i Norge innen utgangen av hestens fødselsår.
Dersom hesten ikke har vært i Norge for identifisering innen utgangen av hestens fødselsår mister den retten til oppdretterpenger.

§ 8 – Hestens navn (tidl. § 9)
Dispensasjon for å kunne gjenoppta et tidligere benyttet navn: 20 år etter hestens død eller 30 år etter fødselsåret (nå spesifisert i lovteksten).

§ 18 – Identitetssertifikat – hele paragrafen er fjernet. (Den inngår i § 16 Eksportsertifikat)

§ 17 – Hestepass og helsekort – ny paragraf. Dette er et pålegg fra Mattilsynet og det bør inngå i registreringsreglementet.

Vedleggene til reglementet finnes på www.travsport.no.

Dokument som skal benyttes for eierskifte (når bruk av sertifikater opphører i 2013) vil bli tilgjengelig på www.travsport.no innen nyttår. Sertifikater vil selvfølgelig også være gyldige dokumenter for eierskifte så lenge man har de. Duplikater vil ikke lenger bli utstedt.