Momskompensasjon for 2011

Skrevet av Tore Kristiansen,  13.12.2012
Artikkelbilde

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har godkjent søknadsbeløpet, men meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 51% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (Totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større en potten som er til fordeling).

For vår del betyr det at travforbund og travlag får henholdsvis 155 068 kr og 655 568 kr til fordeling. Midlene vil bli overført forbunds- og lagskontoer innen 31.12.12.

Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund).