Kjære travvenner

20.12.2012
Artikkelbilde

Et nytt år er snart over, et meget spennende år for Norsk travsport. Siden generalforsamlingen i våres har DNT styret, sammen med Norsk Rikstoto, jobbet med å sette i gang en helt nødvendig omorganiseringsprosess til beste for sporten.

Den såkalte fase 1 med en beskrivelse av de fundamentale forhold samt en klargjøring av ansvarsforhold og holdninger til eierskap og videre utvikling av bygg og anlegg er nå over. Tillitsmenn og daglige ledere har vært involverte og vi kom frem til en felles konklusjon på høstkonferansen. Endringer er aldri enkle og det er de ikke for oss heller. Det er alltid ulike oppfatninger om hva som er viktig og hva som er rett veg fremover. Det er ulike særinteresser og det er ulike ståsteder blant oss alle. Felles for oss alle er dog en stor interesse for sporten, i hesten og i et sterkt fellesskap.

Fra DNT’s side så opplever vi en sterk støtte i trav Norge for å gjennomføre endringer, endringer som via større effektivitet vil kunne frigjøre større midler til formålet vårt. Kortsiktig så er det styrets oppfatning at vi må prioritere hesteeierpremier høyt. Det er da gledelig å kunne gå inn i et nytt år med en økning i premiene til hverdagstravet samtidig som vi opprettholder vår sterke satsning på V75 og større løp i henhold til sportsplanen vår. For 2013 legger vi ca 15 millioner friske kroner inn i hverdagstravet. Løpstilbudet for 2013 håper vi at alle opplever som et skritt i riktig retning.

Omorganiseringsprosjektet er langt fra ferdig og vi må forvente å bruke hele neste år til å planlegge og gjennomføre alle tiltak og endringer som skal på plass. Effektive sentralorganisasjoner (DNT/NR) og effektive baner vil sikre en fortsatt god utvikling. I tillegg vil en aktiv eiendomsforvaltning, hvor det er betydelige endringer på gang (Leangen, Bjerke og Forus), gi oss nye muligheter til å ruste opp våre arenaer til moderne møteplasser med hesten i sentrum.

Det er mye bra i Norsk travsport og det er svært mange dyktige og engasjerte mennesker i hele vårt langstrakte land. På vegne av styret i DNT vil jeg rette en stor takk til alle ansatte i DNT og ved banene våre og til alle tillitsmenn i lag og forbund. Det legges ned en stor innsats fra svært mange, noe som gjør at vi kan arrangere travkjøringer hver eneste dag og det er et betydelig engasjement i lokalforeninger og lag. Igjen tusen takk alle sammen.

Jeg vil også fremheve vårt gode samarbeide med Norsk Rikstoto. Så vel på styrenivå som administrativt utvikles samarbeidet mot felles mål på en veldig positiv måte. Norsk Rikstoto med styreleder Rolf Sæther i spissen er en veldig viktig alliansepartner for oss i tiden fremover.

Vi står for positive verdier i samfunnet og vi engasjerer mange på en positiv måte. Grasrota i norsk travsport må vi ta vare på alle sammen. Formålet vårt er større enn premier alene men premiene er et viktig virkemiddel i å utvikle sporten og hesteholdet i Norge.

Neste år blir svært spennende. Det er mitt og styrets håp at vi skal kunne komme betydelige skritt videre i våre bestrebelser for å sikre travsporten en positiv utvikling i årene fremover, først og fremst via et godt samarbeide med Norsk Rikstoto, myndighetene og våre ansatte og tillitsmenn.

På vegne av styret i DNT vil jeg få ønske dere alle en riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år.

Oslo, 18. desember 2012.

For Styret i Det Norske Travselskap

Atle Larsen