Et krafttak for hverdagssporten

Skrevet av Adm.,  11.12.2012
Artikkelbilde

NJ, DNT og NR vil prioritere hverdagssporten i 2013 med 15 millioner kroner i ekstra tilskudd.

Vi håper at et slikt løft vil bidra til å rekruttere flere hesteeiere og skape ny vekst i sporten. De økte overføringene er et direkte resultat av de grep som hittil er gjort for å frigjøre mer penger til formålet.

Det er vår felles ambisjon at den effektiviseringsprosessen som nå er iverksatt i de nærmeste årene, skal gi økte overføringer til formålet, og dermed bidra til en positiv utvikling for eiere og aktive i norsk hestesport.

 

Oslo, 10. desember 2012

 

Atle Larsen                        Rolf Sæther                       Sigurd Armand Hauge

Styreleder DNT                  Styreleder NR                    Styreleder NJ