Årets ildsjel og Årets travlag 2012

Skrevet av Tore Kristiansen,  13.12.2012
Artikkelbilde
Leder i Orkdal Tråvklubb, Frank Westberg, tok imot prisen for Årets Travlag under DNTs generalforsamling i 2012. Mobilfoto: Richard Ekhaugen.

Hvem kan smykke seg med hedersbetegnelsen Årets ildsjel og Årets travlag for år 2012? Vi inviterer forbund og lag om å sende skriftlig begrunnede forslag til oss.

Hvem kan smykke seg med hedersbetegnelsen Årets ildsjel og Årets travlag for år 2012? Vi inviterer forbund og lag om å sende skriftlig begrunnede forslag pr post eller e-post til organisasjonssjef Tore Kristiansen (tore.kristiansen@travsport.no). Forslagsfristen er 15. januar 2013.


Kriterier
Kriterier for Årets Travlag:
Travlagene blir bedømt etter hvor godt man har etterlevd formålsparagrafen - der formålet søkes nådd ved følgende punkter:
a) Å samle flest mulige travsportsinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
b) Å bygge ut og drive treningsbane/ og eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
c) Å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) Å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne.
e) Å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.
f) Å fremme saker til beste for travsporten.
g) Årsrapport leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Jfr. Normallov for travlag § 2 (2).


Kriterier for Årets Ildsjel:
Prisen for Årets ildsjel tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør, en solid og positiv innsats for travlaget og travsporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal ha vært preget av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet. Personen skal inneha gyldig medlemskap i Det Norske Travselskap.


Premiering:
Et enstemmig styre vedtar vinnerne som får følgende premie, foruten heder og ære:
Årets travlag blir belønnet med kr. 10 000,-.
Årets ildsjel får valgfritt delta på et travarrangement i Norge der DNT dekker reise, overnatting og bord i restauranten for 2 personer.