Ny premieprofil Totonor

Skrevet av Sportsavdelingen,  20.08.2012
Artikkelbilde

Styreleder i Totonor Svein Morten Buer har fremlagt følgende redegjørelse for ny premieprofil i totalisatorløp arrangert av Totonor.

Det har over lengre tid vært arrangert totalisatorløp i Nord-Norge med en bredere premieprofil enn i resten av landet. Dette har vært et fint virkemiddel for å få så fulle felter som mulig i løpene, og derigjennom å øke attraktiviteten til spillproduktet. Denne bredere premieprofilen har imidlertid Totonor tatt på egen kappe utover den premiematrise som er bevilget gjennom overføringer fra Norsk Rikstoto/Det Norske Travselskap. De ekstra premiene har derfor de siste årene spist betraktelig av Totonors premiefond. Kostnadene har økt suksessivt som følge av at Totonor nå har landets nest høyeste løpsdeltakelse (antall starthester pr løp).

For å regulere dette overforbruket vedtok Styret i Totonor tidligere i år og skrive ut ett løp pr. måned i premieskala 70 i det grunnlaget hvor innmeldingstrykket var størst. Løpene ble skrevet ut med avvisning på siste startdato, slik at hester som tidligere hadde problemer med å komme med i løpene fikk mulighet til å sanke startpoeng nok til å komme med i løp med høyere premieskala.

Det er imidlertid ikke noe ønske å kjøre ordinære totalisatorløp med premieskala 70 over tid.

Styret i Totonor har derfor i samråd med Styret i Nord-Norge Travforbund vedtatt å endre premieprofilen slik at den samsvarer med de premieoverføringer vi får fra Norsk Rikstoto gjennom Det Norske Travselskap. Det betyr at premieprofilen (antall premier i forhold til antall hester i løpet) fra og med 1. september endres til å ha lik profil som for V75-løp.

Fra og med 1. oktober 2012, skrives det ikke ut flere løp i premieskala 70, med bakgrunn i tidligere vedtak av i år.