Jentedominert travtrenerkull

Skrevet av Richard Ekhaugen,  03.08.2012
Artikkelbilde
Ole Johan Østre (bildet) er en av kun to mannlige elever i årets travtrenerkull på Starum. Foto: Hesteguiden.com.

Årets travtrenerkull er på plass på Starum. Gledelig er det at hele åtte av 10 elever er jenter.

De står foran et hektisk halvår, travtrenerkullet på Norsk Hestesenter på Starum. I årets kull finner 80 prosent jenter, et gledelig tegn. Elevene er nå på plass for å gjøre seg kjent med skolen, og her kan du lese NHS' egne presentasjon av kullet.
Kjente fjes som Ole Johan Østre og Mette Fløttum er blant elevene som i desember skal ta sin eksamen og kunne kalle seg travtrenere.

Fagmål
NHS lister fagmålene for travtrenerutdanningen på sin hjemmeside.
Fagmålene for travtrenerutdanningen er at studentene etter endt utdanning skal:

•ha oppnådd kompetanse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som travtrener
•ha oppnådd stor innsikt i hestefaglige emner, herunder fagkyndig skjøtsel, fôring og trening av travhest
•ha oppnådd nødvendige kunnskaper for å etablere og drive trenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessig anerkjente prinsipper
•ha oppnådd bred innsikt i travsportens organisasjoner og regelverk, samt kunnskaper om markedsføring kundebehandling og massemedier
•ha lært å vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper

Ved bestått eksamen kan studenten søke DNT om lisens som profesjonell travtrener. Travtrenerutdanningen er godkjent som fagskoleutdanning i NOKUT, det statlige godkjenningsorganet for utdanning.