Vellykket montékurs i Rogaland

Skrevet av Richard Ekhaugen,  23.04.2012
Artikkelbilde
Kristine Kvasnes var blant instruktørene da Rogaland Travforbund arrangerte montékurs. Foto: Hesteguiden.com.

Rogaland Travforbund avholdt mandag 16.april kurs for kommende montéryttere. 22 ivrige deltagere stilte opp for å få med seg tips og råd fra blant annet Kristine Kvasnes og Lars Gaute Bø.

Forrige mandag dukket 22 deltagere, samtlige jenter, opp til montékurs i regi Rogaland Travforbund. Øksnevad Videregående Skole var åstedet, samme sted som Forus Open-auksjonen ble avholdt i 2011.

Rekrutteringstiltak
- Som et ledd i rekrutteringsarbeidet i forbundet ble det vedtatt at man skulle forsøke å dra i gang et kurs for ungdom med interesse for mònte. Forbundet var heldige og hadde fått tak i gode instruktører som Kristine Kvasnes, Charlotte Steine, Anette Selliken og Linda Bø. Kurset inneholdt både teori og praksis, og ble innledet med blant annet gjennomgang av utstyr. Deretter fikk alle ri innendørs med hjelp og tilbakemeldinger fra instruktørene, forteller Kjell Øystein Håkonsen fra Rogaland Travforbund.

Lars Gaute Bø ga råd
- Etter den praktiske økta var det tilbake til klasserommet der det hadde lyktes forbundet og få Lars Gaute Bø til å holde foredrag om rytterns egentrening. Lars Gaute er tidligere toppidrettsutøver, og deltakerne fikk mange gode råd på veien. Rogaland travforbund retter en stor takk til alle instruktørene som stilte gratis opp for ungdommen, det vitner om stort entusiasme og stort engasjement, understreker Håkonsen.