Positiv dopingprøve

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  10.04.2012

Hesten Beljue Gutten N-01-0807, trent av Janne Skaane, Nykirke,
avla positiv dopingprøve etter at hesten vant 5. løp på  Biri 2. mars 2012.
Det er påvist triamcinolon acetonid i prøven.

Hesten er ilagt startforbud og B-prøven er sendt for verifisering. Antidopingutvalget besøkte treneren og startet sine innledende undersøkelser i dag.

Karenstid etter leddbehandling med triamcinolon acetonid er 28 dager. Triamcinolon acetonid er et potent syntetisk glukokortikoid (”kortison”) med langvarig betennelsesdempende effekt. Triamcinolon acetonid (Kenacort®-T) brukes bl.a. til leddbehandling hos hest.

Hesten er ilagt startforbud og B-prøven er sendt for verifisering.
 

Dette er saksgangen i dopingsaker:

1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser. 
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten ilegges startforbud av DNT inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves hestens startforbud. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før startforbudet kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som avgjør om saken skal anmeldes  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.