OVERGANGSPERIODE FOR IMPORTHESTER FRA USA/CANADA

Skrevet av Susanne Lindberg,  27.04.2012
Artikkelbilde

DNT-styret vedtok på styremøte 19.11.11 nye importregler med virkning fra 01.01.12. Det ble åpnet for å kunne søke dispensasjon for hester innført før 01.01.12.

DNT mottok 10 dispensasjonssøknader, hvorav to var søkt på feil grunnlag og ble således avslått.

Av de resterende åtte hestene, så har fem hester funnet forskjellige løsninger.
For de gjenstående tre hestene er det spesielle situasjoner.

DNTs administrasjon ser at den korte perioden fra styrevedtaket til implementering av nye regler kan for noen tilfeller være uheldig.

Basert på en helhetsvurdering er det derfor besluttet å gi dispensasjon til de aktuelle hestene, slik at de anses importert i. h.t. de regler som gjaldt i 2011.