Hesteutstilling på Benterud, Hønefoss 9.juni 2012

Skrevet av Kjell G. Gaarder,  17.04.2012
Artikkelbilde

HOPPEUTSTILLING-UNGHESTSKUE 2012

Benterud, Hønefoss, lørdag 9.juni kl 09.00

Hoppeutstillingen er for hopper 4 år og eldre.  Unghestskuet er for 1- 2- og 3-års hopper og 1- og 2-års hingster. Vallaker kan møte fra 4 år og eldre i offisiell klasse (klasse 8 og 9).

Alle hester unntatt travrasene må vise gyldig vaksinasjonsattest, og alle hestene må være ferdig registrert. Innmelding sendes til Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena innen 1. mai.
Innmeldingsskjemaer fås hos avlsforeningene eller hos Norsk Hestesenter på www.nhest.no , hvor det også er mulighet for elektronisk påmelding.

Innmeldingsavgift 400,- for unghester og 500,- for hopper/vallaker, betales Benterud utstillingen, konto nr. 2280. 23.37187 innen 10. mai. Merk betalingen med hvilken hest innbetalingen gjelder.

For 2-års hopper og hingster av kaldblodstraver gjelder utstillingen som kvalifisering til landsfinale på Biri i november med gode pengepremier til de tre beste i hver klasse  (se veiklebalder.no).

For mer info, kontakt Nils-Erik Frøhaug, tlf 900 43 243

 Velkommen!