Generalforsamlingen nærmer seg

Skrevet av Richard Ekhaugen,  24.04.2012
Artikkelbilde
DNTs generalforsamling finner sted førstkommende lørdag. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Det nærmer seg årets generalforsamling med stormskritt. Her finner du alt du trenger å vite før lørdag 28.april.

DNTs generalforsamling finner sted på Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen lørdag 28.april 2012 klokka 11.00.

Tidsplan
Lørdag 28.april
Kl. 10.00-11.00: Registrering - innlevering av fullmaktene

Kl. 11.00: Åpning av DNTs generalforsamling ved styrets leder
- Valg av fullmaktskomité
- Valg av dirigent
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder
- Tale ved styrets leder (inklusiv drøfting av langtidsbudsjett)
- Årsberetning 2011
- Revidert regnskap for 2011
- Fastsette godtgjørelser til styremedlemmer, kontrollkomité, revisor og andre tillitsvalgte

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Innkomne forslag
- Forslag til endringer i DNTs lov
- Andre innkomne forslag

Kl. 15.30: Pause

Kl. 15.45: Valg av
- To styremedlemmer og tre varamedlemmer
- Leder og nestleder
- Kontrollkomité - medlemer og varamedlemmer
- Avlskomité - medlemmer og varamedlemmer
- Domskomité - medlemmer og varamedlemmer
- Appellkomité - medlemmer og varamedlemmer
- Valgkomité - medlemmer og varamedlemmer
- Statsautorisert revisor

Kl. 17.00: Avslutning

Kl. 20.00: Middag

Søndag 29.april
Kl. 10.00: Seminar med følgende tema:
- Presentasjon av DNTs administrasjon
- Hesteeierrekruttering
- Elitehopper
- Premiematrisen

Kl. 13.00: Avslutning med felles lunsj

Årsberetningen kan du laste ned her

Forslagshefte kan du laste ned her

Dokumentene ble sendt ut til travlagslederne onsdag 11.april.

Fullmaktsskjema finner du også her.