Premiematrisen for norsk travsport

Skrevet av Marion V. Sollid,  09.09.2011
Artikkelbilde

Styret i Norsk Rikstoto behandlet retningslinjer for budsjettbehandlingen 2012 i sitt styremøte 7. september d.å

I den forbindelse ba styret administrasjonen sammen med sentralforbundene, DNT og Norsk Jockeyklub, utrede muligheten for at forvaltningsansvaret for hele premiematrisen overføres til sporten fra budsjettåret 2012.

I en eventuell slik overdragelse av forvaltningsansvaret for premiematrisen skal Stiftelsen Norsk Rikstoto gi retningslinjer som primært sikrer et godt spillprodukt og deretter en positiv utvikling av hestepopulasjonen for trav og galopphester i Norge. Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto vil ta endelig stilling til en slik endring i sitt styremøte 26. oktober 2011.  

- Premiematrisen er et viktig verktøy for å utvikle travsporten i Norge, og DNT er svært glad for dette initiativ og ser frem til å få ansvaret for å forvalte premiematrisen til beste for norsk travsport. Uttaler Øystein Dale, generalsekretær i DNT.