HØRING - Standardkontrakt for bedekning

Skrevet av Susanne Lindberg,  03.10.2011
Artikkelbilde

Avlskomitéen har, etter oppdrag fra DNTs styre, utarbeidet forslag til standardkontrakt for bededekning.

Vi ber om innspill/kommentarer innen utgangen av oktober.

Dette sendes pr telefaks 22 95 60 68 eller e-post til Ellen Minge.

 

Kontraktsforslaget: HER.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Britt Helene Villand Lindheim og Ellen Minge