Fagmøte på Kafe Bristol torsdag 3. november kl. 18.00

Skrevet av Kjell G. Gaarder,  31.10.2011
Artikkelbilde

Oslo Travklubb avholder Fagmøte på Bjerke Travbane, Kafe Bristol torsdag 3. november kl. 18.00

Norsk Hovslagersenter i Fredrikstad, er enestående i sitt slag i Norden.

Her satses det på en kombinasjon av hestemedisin og kursvirksomhet for fremtidige hovslagere, hesteeiere og veterinærer på høyt faglig nivå.

I tillegg er senteret totalleverandør av hestesko, verktøy og hesteprodukter til hovslageryrket.
Norsk Hovslagersenter, som inngår som en del av Meto-gruppen AS, er bygd opp av Torkil Heidenberg. Heidenberg har skodd ca. 50.000 hester siden han begynte i faget i 1980, og han er dermed en av Norges mest erfarne hovslagere. Erfaring, kunnskap og kvalitet er selve grunnlaget for driften ved Norsk Hovslagersenter. I den medisinske virksomheten – som er konsentrert om hestens hover og ben – har Hovslagersenteret tatt i bruk den mest moderne teknologi og knyttet til seg den fremste utenlandske ekspertise som finnes på området.

Marius Heidenberg er utdannet dataingeniør og har i snart 3 år forsket på bevegelsesmønster av hest, ved bruk av høyhastighetskamera og analyse programvare. Det siste året er det over 300 hester som har blitt analysert og mange med svært gode resultater. Fra 1 september 2009 kommer tredemølle og termiskkamera som vi knytter opp mot bevegelsesanalysene for å kunne lettere finne problemområder.

Kom og lær mer om hvordan du skal sko din hest!