300-årsjubileum for Hestehjelpskassen

Skrevet av www.nhest.no,  17.10.2011
Artikkelbilde
Starums Blessen og Øystein Bakken i tidsriktig antrekk i samtale med to av gjestene på Akershus igår. Foto: Stein Wilhelm Aasland

Et stykke Norgeshistorie ble markert på Akerhus festning i går. Da var det nøyaktig 300 år siden Hestehjelpskassen ble stiftet - et bindeledd mellom Forsvaret og bønder med hest.

Et forsvar på 1700-tallet uten hest var intet forsvar. Etterhvert har Hestehjelpskassen fått uvurderlig betydning for norsk hesteavl. Faktisk snakker vi om Norges eldste forsikringsinstitusjon som lever i beste velgående idag, og som nå administreres fra Norges Hestesenter.
Akerhus festning var ikke noe tilfeldig valgt merkeringssted for 300-årsjubileet. Det var nemlig her Hestehjelpskassen ble stiftet.
Til stede var representanter fra norsk hestenæring og Forsvaret. Ved inngangen til Fanehallen var også fire hester på plass, to fra Det ridende Politi i Oslo, og to dølahester som hadde tatt turen fra NHS etter å ha vært på lageret på Starum for å hente fram hesteutstyr fra Kløvkompaniets dager.
Gjestene fikk en historisk gjennomgang ved Hans Kolbein Dahle. Han presenterte glimt fra 1700 tallet da norske gårdbrukere, spesielt i Trøndelag og indre Østland, var pliktige til å skaffe hester til dragonavdelingene. De såkalte kvarterhestene har eksistert helt fram til vår tid. Den siste gjenlevende kvarterhesten er 31 år, heter Gårderprinsen, og holder til hos familien Ballangrud på Gårder gård i Vestre Toten. 
Hestehjelpskassen har gitt støtte til så mangt, blant annet har veteribærer og hovslagere fått penger den gangen den slags utdannelse fornordmenn foregikk i København. Støtte er også gitt for å stimulere til god hesteavl.
Under marekeringen i Fanehallen ble Oslo Ridende Politi tildelt en jubleumsgave på kr 50 000. Av praktiske årsaker var det Politihestens Venner som mottok gaven.
Etter foredrag og lunsj fikk gjestene utdelt et jubileumsskrift forfattet av Hans Kolbein Dahle som gir et innblikk i Hestehjelpskassens stolte og lange historie.