Organisering av banedommere

Skrevet av Marion V. Sollid,  05.11.2011
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Styret i DNT vedtok i september å utrede hvordan en kan organisere banedommerne slik at man får mest mulig lik dømming på alle landets baner.

Rutinerte dommere som Roger Humlebekk, Øyvind W. Johannessen og Rolf Brandsvoll er invitert til å delta i arbeidet. Det er også formann i Trenerforeningen, Espen A. Schem, sammen med en av landets mest rutinerte kusker og Per Arne Enholm fra Amatørforeningen.Leder for utredningen vil være Generalsekretær Øystein Dale og Hanne Sæbø vil være sekretær.Når en er kommet frem til ulike modeller vil en også ta med driftsselskapene på banene for å diskutere hvordan endringene kan implementeres.

Dommernes arbeidsforhold
- DNT vil prioritere arbeidet med denne utredningen fordi travet er avhengig av at dømmingen utøves på en best mulig måte og at den oppleves som lik og rettferdig av de aktive kuskene, hesteeiere og spillere. Man er samtidig også opptatt av at dommerne får gode arbeidsforhold, får anledning til å utvikle seg og at de behandles med respekt av de aktive. Dommerne har fått en stadig mer krevende oppgave blant annet på grunn av at stadig flere nå ser på trav via TV og internett, hvor situasjonene kan kjøres i repetisjon i de mange hjem, uttaler Generalsekretær Øystein Dale.