Valgkomiteens innstilling

Skrevet av Tore Kristiansen
Artikkelbilde
Valgkomiteen fremmer Atle Laren som leder

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er klar.

Styreleder Merete Johansen, nestleder Atle Larsen og medlem Torhild Grimseth Huseby er på valg. Sistnevnte trakk sitt kandidatur etter at hun ble styreleder på Bjerke Travbane tidligere i vinter. Styremedlemmene Carl Petter Brun og Tina Dale Brauti ble valgt på generalforsamlingen i fjor, og er således ikke på valg. Varamedlemmene velges hvert år.

Valgkomiteen:
Etter en bred prosess i organisasjonen hvor både lag og forbund har vært involvert med innspill på kandidater, samt valgkomiteens egne kandidater, har valgkomiteen kommet fram til følgende innstilling:

Styret:

  • Atle Larsen, Oppland (gjenvalg)
  • Tove Paule, Oslo og Akershus (ny)
  • Sven-Tore Jacobsen, Midt-Norge (ny)


Varamedlemmer:

  • 1. varamedlem: Per Erik Hagen, Oslo og Akershus (gjenvalg)
  • 2. varamedlem: Trygve Holtebekk, Agder (ny)
  • 3. varamedlem: Kim Are Sveen, Buskerud (ny)


Valgkomiteen fremmer Atle Laren som leder og Tove Paule som nestleder.


Generalforsamlingen avholdes på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen lørdag 9. april.