Styrevedtak vedr. Zalgado Transs R.

11.03.2011

Styret i DNT vedtok i sak 6-3/11 under sitt møte 17. februar å ilegge påtaleunnlatelse i saken til travtrener Pål Buer etter at det ble påvist kokain i prøven til hesten Zalgado Transs R. Saken var til ny behandling under dagens styremøte.

Styrevedtak 7-4/11 fra styremøte 11. mars 2011:

Styrevedtak 6-3/11, positiv dopingprøve Zalgado Transs R, opprettholdes.
Det presiseres at det uten tvil er påvist et narkotisk stoff i prøven som det er både ulovlig å bruke og besitte i henhold til Norsk lov.

Henvendelse om saken rettes til generalsekretær Øystein Dale.


Les om styrevedtak 6-3/11 her