Presisering av forbudet mot Desperadosulky

Skrevet av Hanne Sæbø,  16.03.2011

1.1.2011 trådte forbudet mot sulkymodeller produsert som kopi av Custom M-sulkyen i kraft. Forbudet har ført til noe usikkerhet rundt Desperadosulkyen, og en presisering er ansett nødvendig.

Den modellen av Desperadosulkyen som er forbudt, er modellen som ble produsert frem til 1995, og som en kopi av den forbudte Custom M.
Det presiseres videre at det også for sulkyene Crown, Campell og Smart, gjelder forbudet bare de modeller som ble produsert som kopi av nevnte Custom M.

Utstyrslista som du finner her, inneholder samme presisering.