Omorganisering i DNTs administrasjon

Skrevet av Erik Håkonsen,  10.03.2011
Artikkelbilde

DNTs administrasjon har foretatt en omorganisering. Det nye er at det er opprettet en ny avdeling for organisasjon, og en avdeling for hestevelferd.

Knut Olav Dahl er konstituert som organisasjonssjef fram til det blir ansatt en ny. Det nye for denne avdelingen er at info og forbundssekretærene er lagt inn i denne avdelingen. Britt Helene V. Lindheim blir eneste ansatte i avdelingen for hestevelferd. Hun er også sjef for avdelingen for avl og sertifisering fram til det blir ansatt en ny avlsjef.

- Dette har vært en ryddig prosess, hvor styret, ansatte og tillitsvalgt har vært involvert. Med denne modellen får vi en mer strømlinjet organisasjon, sier generalsekretær Øystein Dale.

Se organisasjonskartet her

Se annonse for organisasjonssjef her