Domsavsigelse

Skrevet av Tron Gravdal,  22.03.2011
Artikkelbilde

DNTs Domskomitee har avsagt sin dom i saken mot amatørkusk Stian Holløkken. Han testet positvit på "andre berusende eller bedøvende rusmidler" i forbindelse med et prøveløp på Klosterskogen 25. november 2010.

Domsslutning

Stian Holløkken dømmes for overtredelse av DNT’s Lov  12-2, 1.ledd nr. 1 a) og 1 f),  jfr. DNT’s Løpsreglement § 9-3, pkt. 2. I medhold av DNTs Lov § 12-5, jfr. Løpsreglementet § 15 ilegges følgende sanksjoner :

1.      Stian Holløkken utelukkes fra å delta som kusk i travløp for en periode på 1 –et år. Utelukkelsesperioden regnes fra den 25. januar 2011.

2.      Stian Holløkken ilegges en bot stor kr. 5.000,00. 

Kjennelsen er enstemmig.