Bransjestandard ut på høring

Skrevet av www.nhest.no,  01.03.2011
Artikkelbilde

Heste-Norge vil bedre kvaliteten på sine tjenester. En arbeidsgruppe har i over ett år arbeidet med et forslag til en ny bransjestandard som skal sikre kvaliteten på landets hestesentre, enten det dreier seg om rideskoler, trenerstaller, utstillingsanlegg eller andre hesteanlegg.

Nå sendes forslaget ut på høring til alle aktuelle organisasjoner og instanser. Ordningen blir frivillig, og kan komme igang i løpet av 2012. Frist for leverering av høringsuttalelser er 20.mai 2011.
Du kan lese forslaget til bransjestandarden her.