Medlemmer til DNTs Lovutvalg

25.05.2011
Artikkelbilde

Under styremøte nr 6/11 den 13. mai, vedtok styret i sak 5-6/11 medlemmer til DNTs lovutvalg.

 

Lovutvalget har nå følgende sammensetning:
Bjørn Trandum – leder
Tove Paule
Arne Salberg
Morten Valstad

Tore Kristiansen – sekretær

Alle er faste medlemmer, med andre ord - det er ingen varamedlemmer.