Protesten i NM i monté tatt tilfølge

30.06.2011
Artikkelbilde
Johanne Ulrica Øveraasen vant NM i monté

Drammen Travbane mottok 19.6.2011 protest mot poengberegningen i årets NM for montéryttere. Protesten gjelder distanserte hester/ryttere som er tildelt poeng, og som følge av dette gir endring på resultatlisten i forhold til om de var tildelt 0 poeng. Endringen har konsekvenser for plasseringene 2 – 4

Drammen Travbane mottok 19.6.2011 protest mot poengberegningen i årets NM for montéryttere. Protesten gjelder distanserte hester/ryttere som er tildelt poeng, og som følge av dette gir endring på resultatlisten i forhold til om de var tildelt 0 poeng. Endringen har konsekvenser for plasseringene 2 – 4.

2)      I behandlingen av protesten har Drammen Travbane som arrangør ønsket en drøfting med DNT før vi fattet en avgjørelse. Konklusjon etter dette er at protesten tas til følge. Det innebærer at “Distanserte hester, disket eller brutt gir 0 poeng”.  I det fjerde montéløpet fredag 17.6.2011 gis Liv Pedersen og Brit Lea 0 poeng i stedet for h.h.v. 5 og 4 poeng. Dette gir endring i den totale poengsummen slik at Liv Pedersen samlet får 35 poeng og Brit Lea 33 poeng.

3)      Rekkefølgen for de 4 beste i mesterskapet blir etter dette:
1)           Johanne Ulrica Øveraasen          45 poeng
2)           Mette R. Nyløkken                        36 poeng
3)           Liv Pedersen                                35 poeng
4)           Brit Lea                                         33 poeng

Dette skriver Drammen Travbane på sin hjemmeside.