Positiv dopingprøve - Zalgado Transs R. (DE)

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  02.02.2011
Artikkelbilde
Zalgado Transs R. Bildet er ikke fra det aktuelle løpet.

Zalgado Transs R. (DE) avla positiv dopingprøve etter å ha vunnet 9. løp på Forus 21. desember 2010.

Det ble påvist kokain i prøven.

 

Kokain er et ulovlig sentralstimulerende stoff som er klassifisert som et narkotikum.

Hestens trener er Pål Buer på Forus. B-prøven er sendt til verifisering. Hesten er ilagt startforbud inntil resultat av negativ C-prøve foreligger.

Dette er saksgangen i dopingsaker:
1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser.
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten ilegges startforbud inntil resultat av B-prøven foreligger (3-4 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves suspensjonen av hesten. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før startforbudet for hesten kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som anmelder saken  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.
8) Alvorlige brudd på forskrift om forbud mot doping av hest skal meldes til Mattilsynet.