Momskompensasjon for 2010

Skrevet av Tore Kristiansen,  20.12.2011
Artikkelbilde

Momskompensasjon er i dag overført kontoene til travforbund og travlag.

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet har godkjent søknadsbeløpet, men meddeler at alle organisasjoner har fått kompensasjonen avkortet med 49% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (Totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større en potten som er til fordeling). For vår del betyr det at travforbund og travlag får henholdsvis 203 695 kr og 565 345 kr til fordeling.

 

Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport leveres DNT.