Årsregnskap 2010

06.04.2011
Artikkelbilde

Mange lurer på hvordan regnskapet har blitt ført for 2010. Dette er omhandlet i årsberetningen, men her kommer en presisering.

Endring i regnskapsførsel  2010
DNT sentralforbundet og A fondet er slått sammen. Dette er det redegjort for i kapitel økonomi  i årsberetning side 10.

 I årsberetning for 2009 og tidligere  år var det en oppstilling over A fondet og sentralforbundet, og denne ble fremstilt som DNT sitt regnskap

DNT Fond for tilsluttede selskaper
Tidligere ført som et  eget resultatregnskap
I 2010 regnskapet er dette ført som et avdelingsregnskap  i henhold § 9-3 DNTs lover

Fond i mellomregning
Ført som tidligere ,note 16.

Dette står i årsberetningen:
Regnskapspresentasjonen til Det Norske Travselskap er blitt endret i 2010. Vi presenterer ikke særskilte regnskap for Sentralforbundet og A-fondet, men et samlet regnskap for DNT som gir et totalt bilde av økonomien. A-fondet som ble opprettet i 1964 har i dag ikke samme misjon siden Norsk Rikstoto i 1996 ble gitt oppgaven med å ta seg av den forretningsmessige delen av travsporten. A-fondets fulle navn er Fond for konsesjons- og vedtektsbestemte avgifter og som navnet tilsier, hadde det sammenheng med avgiftene vi betalte til staten. Tidligere hadde vi større statsavgift enn det vi har i dag, men vi fikk en avgiftsnedsettelse på sytti-tallet som skulle gå til dette fondet. Dette ble ordnet gjennom en fondsavgift DNT belastet totobanene med ut fra omsetning. Det er nå Rikstoto som overfører midler til DNT og dermed er A-fondets oppgaver betydelig endret og det er ikke noe behov for egne regnskaper. Totalregnskapet gir en langt bedre oversikt over økonomien i DNT.