Atle Larsen ny leder i DNT

Skrevet av Erik Håkonsen,  09.04.2011
Artikkelbilde
Atle Larsen er leder av DNT

Atle Larsen ble valgt som ny leder av Det Norske Travselskap under generalforsamlingen lørdag 9. april. Sammen med seg i styret får han Tove Paule, Sven-Tore Jacobsen, Tina Dale Brauti og Carl Petter Brun. 

Det kom benkeforslag på Harald Einang og Merete Johansen. Merete Johansen meddelte imidlertid generalforsamlingen at hun ikke var interessert i gjenvalg. Grunnen til det var at Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund fikk medhold i sitt forslag, der man vil se på organiseringen av travsporten nok en gang.

- Dette er en omkamp om et vedtak vi gjorde for to år siden. Det handler om at driftselskapene skal holde på sin makt. Jeg var innstilt på å stille på et benkeforslag inntil dette forslaget ble vedtatt. Nå synes jeg nok er nok, sa Merete Johansen.

Generalforsamlingen fulgte valgkomiteens innstilling.

Det var Atle Larsen, Merete Johansen og Torhild Grimseth Huseby som var på valg. Sistnevnte har meddelt valgkomiteen om at hun ikke tok gjenvalg.

Avstemningen ble som følger:
Atle Larsen - 127 stemmer.
Tove Paule - 148 stemmer.
Sven-Tore Jacobsen - 122 stemmer.
Harald Einang - 57 stemmer.

Atle Larsen ble valgt som leder, med Tove Paule som nestleder.

Varamedlemmer ble: Per Erik Hagen, Trygve Holtebekk og Kim Are Sveen.

Alle forslagene angående lovendringer ble slik styret hadde innstilt på.