Hest i Næring

10.12.2010

Styret i DNT presiserer:

Styret har arbeidet med oppfølging av hest i næring helt siden forslag til statsbudsjett ble lagt frem. Ut av samtaler og undersøkelsers fant styret det formålstjenelig å sette ned en dedikert arbeidsgruppe for å jobbe videre med hest i næring. Gruppen ble nedsatt på styremøte 19.november. Gruppen består av nestleder Atle Larsen, Dnt’s generalsekretær, Leder i Travtrenerforeningen Espen A. Schem og Geir Smeby fra utdanningsutvalget.

 

Nestleder i DNT Atle Larsen er oppnevnt som leder for gruppen og vil representere gruppen utad.