Medlemmer i Kaldblodsutvalg

28.09.2009
Artikkelbilde

I vår ble det satt ned en hurtigarbeidende utvalg som la frem konkrete forslag til tiltak som har som mål å høyne det sportslige nivået for norske varmblodshester. Nå skal den samme jobben gjøres for kaldblodshestene. Her er utfordringene annerledes. Det finnes ingen internasjonal konkurranse. Det er mer relevante spørsmål om hvordan rasen skal beholde sin egenart, og samtidig stå seg i konkurransen mot varmblodshesten.

Mandat:
Utvalget skal legge frem forslag til tiltak som skal bidra til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at den beholder sin popularitet og befester sin posisjon som en svært viktig del av norsk travsport. Tiltakene skal være forankret i DNTs strategiplan "Trav 2015"

Medlemmer i utvalget:
Norsk Hesteeierforbund: Roar Øvrebø
Norsk Hesteeierforbund: Nils Vallesether
Norsk Travtrenerforening: Espen A. Schem
Norsk Travamatørforening: Roar Hop
DNTs Avlskomitee: Gunnar Gjerstad
DNTs adminstrasjon: Per Ole Tysland
DNTs adminstrasjon: Tron Gravdal

Forslag til temaer som utvalget bør jobbe med;

Avlsstimulerende tiltak
- Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten
- Avlsplan

Unghestsatsing
- I hvilken retning skal unghestsatsingen gå.?
- Mønstringsløp for kaldblodshester
- Skal begrepet unghestsatsing utvides; 2-årsløp – 5-årsløp

Startprosent
- Ønsker vi å øke startprosenten for unge kaldblodshester?
- Hva er fordelen ved det/hva koster det?
- Hvordan kan vi øke startprosenten på kaldblodshesten totalt sett?

Premiefordeling
- På hvilken måte skal kaldblodshestens premiepenger fordeles;
Alder – kjønn – breddesatsing – elitesatsing
- Fordelingen varmblods vs kaldblods

Løpsutskriving
- På hvilken måte kan løpsutskriving påvirke kaldblodshestens utvikling;
Distanser – likestartløp/tilleggsløp – startmetoder – løp for unghester

Nordisk samarbeide
- Samarbeidet med Sverige og Finland.
- Elitesatsing
- Åpne flere løp for finske hester?